Rozwój CRM 1.0

System CRM do obsługi floty czarterowej powstawał ponad 20 miesięcy. W tym czasie oprócz przygotowania systemu odbyliśmy dziesiątki rozmów i wykonaliśmy setki analiz na temat wyglądu i funkcjonalności systemu. Większość rozmów z Armatorami dotyczyła braku funkcjonalności w dostępnych systemach rezerwacyjnych online oraz zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne które usprawniłyby ich pracę.

System CRM w przyszłości zostanie rozbudowany i zintegrowany z wieloma rozwiązaniami. Część planowanych funkcjonalności jest już wykonana, lecz do sprawdzenia poprawności ich działania potrzebne są rzeczowe dane i prawdziwe transakcje. 


Faktury VAT

Moduł będzie umożliwiał wystawianie Faktur VAT innych dokumentów sprzedażowych za zakupione czartery dla Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymania Faktury VAT. 

 • Planowane wdrożenie 01.03.2022 r.

System planowania trasy czarteru

Klienci którzy dokonają rezerwacji CRM, API lub RO-M24 otrzymają link do skonfigurowanego (pod kątem miejsca na Mazurach 
i terminu) formularza z kilkoma pytaniami odnośnie preferencji. System planowania czarteru na tej podstawie zaproponuje główną trasę czarteru oraz wersje alternatywne. 

Planowanie czarteru będzie bazowało na danych: start i koniec czarteru, termin czarteru, preferencje użytkownika (północ / południe Mazur, rejs z dziećmi, rowery na pokładzie, koncerty i rozrywka, zwiedzanie okolicy, itp). Dodatkowo będzie można wskazać, 
iż na trasie czarteru mają znajdować się: punkty odbioru fekaliów, sklepy, polecane tawerny, itp. 

System na podstawie wielu parametrów wygeneruje mapę z planem podróży i punktami związanymi z preferencjami.

 • Planowane wdrożenie 01.06.2022 r.

One Way

System CRM jest przygotowany do wdrożenia trasy czarteru One Way. W związku z brakiem zainteresowania wśród Armatorów moduł nie został dokończony.


Automatyczna płatność na konto Armatora

System aktualnie bazuje na płatnościach Online PayU, które uniemożliwiają automatyczne przeksięgowanie środków na konto Armatora po dokonaniu przedpłaty przez Klienta. Istnieje możliwość uruchomienia płatności Online innego operatora, który to umożliwia. Wiąże się to niestety ze stałym abonamentem dla Armatorów i Mazury24.eu

W przypadku tej zmiany, każda przedpłata dokonana w systemie CRM podczas rezerwacji CRM, API lub RO-M24, byłaby pomniejszana o należną prowizję  i automatycznie przelewana na konto Armatora (w systemie płatności Online). 

Ta funkcjonalność całkowicie wyeliminowałaby potrzebę zlecania wypłat środków w module Saldo.

 • Planowane wdrożenie - po sezonie 2022 w razie zainteresowania Armatorów

Rozbudowa modułu Czarna Lista Klientów

Aktualnie moduł dostępny jest z poziomu modułu Klienta i zapewnia podstawowe zabezpieczenia przed nieuczciwymi klientami. Rozumiemy, że Armatorzy będą mieli dużo swoich pomysłów dotyczących usprawnienia tej opcji.

 • Planowane wdrożenie - po otrzymaniu sugestii i pomysłów od Armatorów

Grupy Klientów

Aktualnie wszyscy klienci są umieszczeni w jednym “worku”. W planach jest dodanie grup Klientów, co umożliwiłoby Armatorom lepsze zarządzanie rabatami i wysyłką hurtową wiadomości e-mail oraz SMS.

 • Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

Grupy Użytkowników w systemie CRM

Aktualnie z kontem Armatora w systemie CRM związany jest jeden użytkownik, który posiada wszelkie prawa do zarządzaniem systemem. Planujemy rozwarstwić prawa dostępu do poszczególnych modułów, tak by ułatwić raportowanie dla firm i pracowników związanych z Armatorem (ekipa sprzątająca, serwis, itp).

Po uruchomieniu funkcjonalności Armator będzie mógł nadać prawa dostępu do jego konta w systemie CRM różnym osobom. Będzie to się też wiązało z rozbudowaniem modułu raportów (różne raporty dla różnych użytkowników Armatora), bazy klientów, itp.

 • Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

Automatyczny system rabatowy

Aktualnie rabatowanie ceny czarteru jest możliwe podczas jego sprzedaży przez Armatora. W przyszłości zostanie uruchomione automatycznie zwiększenie posiadanego rabatu dla Klienta po wydaniu odpowiedniej kwoty. Dodatkowo będzie można przypisać do klienta automatyczny rabat, który będzie naliczany bez dodatkowych ustawień po stronie Armatora.

 • Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

Kody rabatowe dla Klientów

Podczas używania wysyłki e-mail lub SMS będzie można klientom wysłać kod rabatowy lub kod rabatowy “chudnący” (rabat będzie się zmniejszał wraz upływem dni, do momentu w którym zostanie użyty przez Klienta). Usprawni to sprzedaż na długo przed sezonem.

 • Planowane wdrożenie - 01.03.2022 r.

Sprzedaż czarterów zaprzyjaźnionego Armatora

W sytuacji kontaktu Klienta (telefonicznego, poprzez e-mail lub SMS) z Armatorem, może dojść do sytuacji, gdy nie będzie on posiadał dostępnych jachtów w danym terminie. W tej sytuacji aby nie “stracić” klienta będzie mógł zaproponować jacht zaprzyjaźnionego Armatora (który wyrazi na to zgodę) i otrzymać za to wynagrodzenie prowizyjne (ustalone pomiędzy Armatorami).

W przypadku braku “swoich” terminów Armator uruchomi wyszukiwarkę terminów innych Armatorów i Klientowi będzie mógł wysłać listę cudzych ofert. Po zarezerwowaniu jachtu przez Klienta, Armatorowi będzie przysługiwało wynagrodzenie od zaprzyjaźnionego Armatora.

 • Planowane wdrożenie - po sezonie 2022

Integracja z systemami Armatorów

Armatorzy, którzy posiadają własny system do zarządzania flotą i nie zdecydują się przejść na zaproponowany przez nas system CRM, mogą liczyć na integrację swojego systemu z naszym. 

Możliwość przeprowadzenia integracji uzależniamy od wielkości floty Armatora i uzgodnionych warunków rozliczeniowych (prowizja) oraz kwestii technicznych związanych z ich systemem.

 • Planowane wdrożenie - uzgadniane indywidualnie z każdym Armatorem

Zarządzanie kursami, szkoleniami i obozami

System CRM i portal Mazury24.eu w przyszłości będzie również umożliwiał zarządzanie i sprzedaż kursów, szkoleń i obozów na zasadzie rezerwacji Online, podobnie jak ma to teraz z rezerwacją online czarterów.

 • Planowane wdrożenie - sezon 2023

Wykonywanie stron www dla Armatorów + integracja z CRM

Portal Mazury24.eu i system CRM jest autorskim projektem grupy doświadczonych programistów, grafików i specjalistów w wielu dziedzinach. Istnieje możliwość przygotowania nowej strony internetowej dla Armatora, automatycznie zintegrowanej z systemem rezerwacji Online i portalem Mazury24.eu

 • Planowane wdrożenie - od ręki, ustalane indywidualnie z Armatorem

System Afiliacyjny

Po częściowym uzupełnieniu bazy jachtów w portalu Mazury24.eu, zostanie uruchomiony dodatkowy moduł API, który będzie umożliwiał osobom trzecim (np. właścicielom portów, pensjonatów, atrakcji turystycznych) wstawianie ofert jachtów dostępnych 
w rezerwacji RO-M24 na swoich stronach czy blogach internetowych.

W przypadku sprzedaży czarteru jednego z Armatorów będzie przysługiwała im prowizja odejmowana od wynagrodzenia Mazury24.eu. 

 • Planowane wdrożenie - sezon 2023

To tylko część naszych pomysłów, które chcemy wdrożyć w ciągu najbliższych dwóch lat. Wiemy, że lista ta będzie się wydłużać po rozmowach z Armatorami i użytkownikami systemu CRM. Zapraszamy do przekazywania sugestii na info@mazury24.eu lub telefonicznie pod nr. tel. 603 077 102.